Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Przedawnienie zachowku

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Przedawnienie roszczeń do zachowku? W jakim terminie ulegają przedawnienia roszczenia o zachowek?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę zachowku (przedawnienie zachowku) następuje po upływie 5 lat.

Jednak należy tutaj odróżnić dwie sytuację tj. czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie.

W przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament, termin pięcioletni liczy się od chwili ogłoszenia testamentu.

Zgodnie z art.  1007 k.c.  

§  1.  Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

§  2.  Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

W przypadku, gdy testamentu nie było, termin przedawnienia należy liczyć zgodnie z dominującym stanowiskiem w doktrynie oraz w orzecznictwie od dnia śmieci spadkodawcy (otwarcia spadku).  Takie stanowisko zajął m. in.  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. V CSK 283/10.

Jednak w tym przypadku jest wyjątek związany ze zmianą stanu prawnego, a w konsekwencji zmianą terminu przedawnienie zachowku.

W dniu 23 października 2011 r. zmieniły się przepisy dotyczące terminu przedawnienia roszczeń o zachowek. Termin przedawnienia uległ wydłużeniu z 3 do 5 lat.

Do roszczeń, o zachowek powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy tj. w dniu 23 października 2011 r., i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy o 5 letnim terminie przedawnienia zachowku od chwili ogłoszenia testamentu lub od chwili śmierci spadkodawcy (w przypadku, gdy testamentu nie było). A zatem tą ustawą zostały wydłużone terminu przedawniania roszczeń o zachowek.

W jakich sytuacjach następuje przerwanie tego terminu skutkujące tym, że termin 5 letni biegnie na nowo? O tym napiszę w przyszłym wpisie. Jednak już dziś mogę podać najczęściej występujący przykład: to m. in. złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w swojej sprawie, proszę o kontakt z Kancelarią.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.