Prawo cywilne Kielce

Nasza mieszcząca się w Kielcach Kancelaria Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę między innymi z zakresu prawo cywilne Kielce. Usługi obejmują pełną opiekę prawną nad klientem w trakcie trwania postępowania sądowego. Naszych klientów darzymy szacunkiem i zrozumieniem dla ich interesów, dlatego zawsze dążymy do tego, by każda powierzona nas sprawa kończyła się z pomyślnym dla nich rezultatem. Przykłady spraw, którymi zajmują się nasi radcowie to: rozwody Kielce, sprawy o zapłatę, podział majątku małżeńskiego, dział spadku, odwołanie darowizny, zapłata kar umownych, itp. 

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo cywilne, m. in.:

 • spadek, darowizna, testament,
 • sprawa cywilna o zapłatę pieniędzy,
 • czyny niedozwolone,
 • powództwo windykacyjne i negatoryjne,
 • rękojmia i gwarancja,
 • sprawy konsumenckie,
 • podział majątku,
 • spółka cywilna,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • odzyskanie nieruchomości,
 • służebność,
 • droga konieczna,
 • eksmisja,
 • odszkodowania,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie prawa,
 • stwierdzenie nieważności umowy,
 • pozew zbiorowy
 • prowadzenie sporów przede wszystkim związanych z roszczeniami wynikającymi z umów o roboty budowlane  oraz związanych z dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń majątkowych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz udział w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez przedsiębiorców
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami (księgi wieczyste i hipoteki)
 • doradztwo i prowadzenie postępowań w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, opieki rodzicielskiej

Dobry radca prawny (adwokat) powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz być doświadczonym w procesach cywilnych. Najlepszy radca prawny (adwokat) od prawa cywilnego powinien tak przeprowadzić postępowanie aby uwzględnić wszystkie roszczenia jakie mogą się pojawić w toku procesu. Jego postępowanie powinno zmierzać do korzystnego wyniku w sprawie.

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl