Prawo administracyjne Kielce

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo administracyjne Kielce, m. in.:

  • reprezentowanie strony w każdym z etapów postępowania administracyjnego przed organami administracji samorządowej, rządowej a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego;
  • odwołania od decyzji;
  • zażalenia na postanowienia administracyjne;
  • profesjonalne doradztwo i reprezentowanie Klienta w postępowaniach o uzyskanie koncesji, licencji i zezwoleń i innych aktów administracyjnych.
  • inne.

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl