Podział majątku radca prawny Kielce

Podział majątku.

Nasza mieszcząca się w Kielcach Kancelaria Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę między innymi z zakresu podziały majątku. Usługi obejmują pełną opiekę prawną nad klientem w trakcie trwania postępowania sądowego. Naszych klientów darzymy szacunkiem i zrozumieniem dla ich interesów, dlatego zawsze dążymy do tego, by każda powierzona nas sprawa kończyła się z pomyślnym dla nich rezultatem. Przykłady spraw, którymi zajmują się nasi adwokaci to: rozwody Kielce, sprawy dotyczące alimentów Kielce, wszelkie sprawy związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem, ustalaniem rodzicielstwa, jak i również majątkowe. 

Sprawy majątkowe:

 • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • wyłączenie odpowiedzialności za ;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
 • małżeńskie umowy majątkowe;
 • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
 • rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami;
 • inne.

Podział majątku wspólnego:

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących podziału majątku wspólnego – Radca prawny Kielce

Radca Prawny Mariusz Delipacy i Beata Cedro-Łosak w Kielcach zajmuje się nie tylko sprawami podziału majątku małżeństw w przypadku rozwodu. Proces przeprowadzania podziału majątku w większości sytuacji może być niezwykle skomplikowany i trudny dlatego w takiej sytuacji należy zdać się na wiedzę i umiejętności specjalistów w tej dziedzinie, którzy pomogą i rozwieją wszelkie wątpliwości swojego klienta.

Podział majątku – Radca prawny, adwokat Kielce

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie:

 • porad w sprawach podziału majątku wspólnego,
 • sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego,
 • przygotowania niezbędnych pism procesowych,
 • sporządzenia umowy o zniesienie lub ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • postępowanie mediacyjnego,
 • reprezentacji przed sądem.

Dobry radca prawny (adwokat) powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz być doświadczonym w procesach o podział majątku wspólnego. Najlepszy radca prawny (adwokat) od podziału majątku wspólnego powinien tak przeprowadzić postępowanie aby uwzględnić wszystkie roszczenia między małżonkami, rozliczyć pożytki, rozliczyć wszystkie nieruchomości, którymi są właścicielami małżonkowie jak również ruchomości. Powinien dowiedzieć się czy któryś z małżonków nie poczynił nakładu z majątku wspólnego na majątek odrębny.