Prawo nieruchomości Kielce

Nasza mieszcząca się w Kielcach Kancelaria Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę między innymi z zakresu prawo nieruchomości Kielce. Usługi obejmują pełną opiekę prawną nad klientem w trakcie trwania postępowania sądowego oraz przy zakupie nieruchomości. Naszych klientów darzymy szacunkiem i zrozumieniem dla ich interesów, dlatego zawsze dążymy do tego, by każda powierzona nas sprawa kończyła się z pomyślnym dla nich rezultatem. Przykłady spraw, którymi zajmują się nasi radcowie (adwokaci) to: dochodzenie odszkodowań związanych z nieruchomościami, zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości, zasiedzenia nieruchomości. 

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo nieruchomości Kielce, m. in.: 

 • księgi wieczyste;
 • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • służebność przesyłu;
 • odszkodowania za posadowienie linii energetycznych, rurociągów, gazociągów, wodociągów;
 • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości;
 • reprezentowanie w negocjacjach;
 • przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • przedsądowe negocjacje w sprawie zniesienia współwłasności;
 • reprezentacja przed sądem;
 • postępowania eksmisyjne;
 • odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego: reprezentacja przed Sądem przeciwko gminie;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości;
 • posadowienie budynku na cudzym gruncie;
 • odzyskiwanie nieruchomości;
 • postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • zasiedzenie;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przygotowywanie umów;
 • zaskarżanie uchwał wspólnoty;
 • reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie;
 • odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • inne.

Dobry radca prawny (adwokat) powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz być doświadczonym w procesach o nieruchomości. Najlepszy radca prawny (adwokat) od nieruchomości powinien tak przeprowadzić postępowanie aby uwzględnić wszystkie roszczenia między właścicielami, rozliczyć pożytki, ustalić wysokość roszczenia pieniężnego.

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl