Prawo rodzinne Kielce

Nasza mieszcząca się w Kielcach Kancelaria Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę między innymi z zakresu prawo rodzinne Kielce. Usługi obejmują pełną opiekę prawną nad klientem w trakcie trwania postępowania sądowego. Naszych klientów darzymy szacunkiem i zrozumieniem dla ich interesów, dlatego zawsze dążymy do tego, by każda powierzona nas sprawa kończyła się z pomyślnym dla nich rezultatem. Przykłady spraw, którymi zajmują się nasi adwokaci to: rozwody Kielce, sprawy dotyczące alimentów Kielce, wszelkie sprawy związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem, ustalaniem rodzicielstwa, jak i również majątkowe. 

Porady prawne dotyczące rozwodów, prawa rodzinnego w Kielcach

Jako że nasze usługi są kompleksowe, obejmują one udział w mediacjach i ustaleniach małżonków, przedstawicielstwo przed sądem i w urzędach, a także szeroko rozumiane doradztwo prawne. Nasi adwokaci będą dostępni dla Państwa przez okres trwania postępowania, a także po nim. Nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z bardzo trudną sprawą, z całych sił staramy się znaleźć rozwiązanie jak najbardziej korzystne dla obu stron. Posiadana przez nas wiedza prawnicza, a także bogate doświadczenie i kreatywność, według nas stanowiąca absolutnie nieodzowną cechę dobrego prawnika, to narzędzia, dzięki którym znakomita większość oddanych w nasze ręce spraw kończy się zgodnie z zamierzeniami klientów, ale też z jak najmniejszą szkodą dla przegranego.

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo rodzinne Kielce, m. in.: 

Rozwód i separacja:

 • kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację;
 • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków;
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie;
 • rozwód z obcokrajowcem;
 • podział majątku;
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
 • inne.

Alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża:

 • pozew o alimenty na dziecko;
 • pozew o alimenty na żonę lub męża;
 • odpowiedź na pozew o alimenty;
 • zasądzenie alimentów;
 • alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
 • inne.

Sprawy majątkowe w prawie rodzinnym:

 • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • wyłączenie odpowiedzialności za ;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
 • małżeńskie umowy majątkowe;
 • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
 • rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami;
 • inne.

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:

 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy związane z wydaniem dziecka (dot. bezprawnego uprowadzenia i zatrzymania dziecka);
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka;
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka;
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców;
 • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej;
 • inne.

Ustalenie rodzicielstwa:

 • uznanie dziecka;
 • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
 • ustalenie macierzyństwa;
 • zasądzenie alimentów;
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • zmiana nazwiska;
 • inne.

Podział majątku wspólnego:

Nasza Kancelaria Radcy Prawnego oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących podziału majątku wspólnego – Radca prawny Kielce

Radca Prawny Mariusz Delipacy i Beata Cedro-Łosak w Kielcach zajmuje się nie tylko sprawami podziału majątku małżeństw w przypadku rozwodu. Proces przeprowadzania podziału majątku w większości sytuacji może być niezwykle skomplikowany i trudny dlatego w takiej sytuacji należy zdać się na wiedzę i umiejętności specjalistów w tej dziedzinie, którzy pomogą i rozwieją wszelkie wątpliwości swojego klienta.

Podział majątku – Radca prawny, adwokat Kielce

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie:

 • porad w sprawach podziału majątku wspólnego,
 • sporządzenie wniosku o podział majątku wspólnego,
 • przygotowania niezbędnych pism procesowych,
 • sporządzenia umowy o zniesienie lub ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • postępowanie mediacyjnego,
 • reprezentacji przed sądem.

Dobry radca prawny (adwokat) powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz być doświadczonym w procesach o podział majątku wspólnego. Najlepszy radca prawny (adwokat) od podziału majątku wspólnego powinien tak przeprowadzić postępowanie aby uwzględnić wszystkie roszczenia między małżonkami, rozliczyć pożytki, rozliczyć wszystkie nieruchomości, którymi są właścicielami małżonkowie jak również ruchomości. Powinien dowiedzieć się czy któryś z małżonków nie poczynił nakładu z majątku wspólnego na majątek odrębny.

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl