Prawo przewozowe i transport Kielce

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie transportu i prawo przewozowe Kielce, m. in.: 

 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) jak i spedytora;
 • uszkodzenia towaru;
 • opóźnienia w dostarczeniu przesyłki;
 • szkody częściowej;
 • uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi;
 • niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego;
 • pożytków utraconych;
 • reklamacji;
 • spraw z zakładami ubezpieczeń;
 • szkód komunikacyjnych;
 • sporządzania projektów i opiniowania umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron;

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl