Prawo medyczne

Radca prawny (adwokat) do spraw błędów medycznych, prawnik medyczny

Prawo medyczne. Naszą główną specjalizacją są sprawy dotyczące błędów medycznychbłędów przy porodzie tzw. „błędów okołoporodowych”, błędów chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. ​

Prawo medyczne – radca prawny (adwokat) do spraw błędów medycznych

Walczymy po stronie pacjentów o jak najwyższe zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że lekarz, położna lub inny członek personelu medycznego, popełnił błąd medyczny. 

W jednej sprawie może dojść nawet do kilku błędów medycznych jednocześnie, bowiem lekarz lecząc pacjenta może popełnić zarówno błąd diagnostyczny, błąd organizacyjny, jak i błąd terapeutyczny. Ważne jednak, żeby ze zgłoszeniem do nas sprawy nie czekać zbyt długo, ponieważ strona przeciwna będzie mogła w sądzie podnieść zarzut przedawnienia.

Adwokat do spraw błędów medycznych

Z kolei po stronie lekarzy walczymy wtedy, gdy uważamy, że działali zgodnie ze sztuką lekarską i aktualną wiedzą medyczną

Uważamy, że należy dokładnie analizować i oceniać każdy przypadek podejrzenia błędu medycznego – tak, aby żadnej ze stron nie zrujnować życia. Skontaktuj się z nami w sprawie o błąd medyczny. Pomagamy zarówno w Sądzie, jak też przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Zakres usług

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych począwszy od ich tworzenia, pomocy przy zakładaniu praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek poprzez bieżące doradztwo, kończąc na ich przekształcaniu, łączeniu lub likwidacji.

Bieżąca obsługa prawna świadczona jest przez Kancelarię we wszystkich zakresach działalności podmiotów leczniczych:

 • statutowe i rejestrowe,
 • prawo spółek i prawo gospodarcze,
 • zamówienia publiczne, ustawę o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy,
 • ochronę danych osobowych oraz ochronę danych medycznych,
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie i przygotowanie dokumentacji konkursowej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń,
 • udział w negocjacjach lub rokowaniach z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrahentami oraz innymi podmiotami,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania podmiotu leczniczego, w tym regulaminów (pracy, wynagradzania, ZFŚS, porządkowego, organizacyjnego, zamówień publicznych, komisji przetargowej).
 • błędy medyczne, odszkodowania, zadośćuczynienia
 • bieżąca obsługa prawna w tym korporacyjna oraz z zakresu prawa pracy na rzecz podmiotów leczniczych;

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl