Obsługa deweloperów Kielce

Doradztwo prawne deweloperów i przedsięwzięć deweloperskich

Obsługa prawna deweloperów wymaga przede wszystkim indywidualnego podejścia do inwestycji. Przedsięwzięcia polegające na budowie domów jednorodzinnych wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej, domów dwulokalowych czy budynków wielorodzinnych z halą garażową, terenem wspólnym i lokalami usługowymi posiadają nieco odmienną specyfikę. Każde tego typu przedsięwzięcie deweloperskie wymaga dopasowanych rozwiązań, aby zapewnić wdrożenie takich spośród nich, które będą w danej sytuacji optymalne.

Małe, rodzinne firmy deweloperskie, debiutujące w branży spółki celowe czy też większe, doświadczone podmioty w wieloletnią historią potrzebują niezawodnego wsparcia i wyważonego doradztwa w zagadnieniach prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa spółek czy ustawy deweloperskiej.

Obsługa deweloperów – inwestycji – co oferujemy?

Ważnym elementem realizacji inwestycji przez dewelopera jest przygotowanie całego przedsięwzięcia od strony prawnej, czyli niezawodna i w pełni poprawna obsługa prawna inwestycji. Właściwe opracowanie wzoru umowy deweloperskiej, rezerwacyjnej, przedwstępnej, przygotowanie prospektu informacyjnego, a także innych dokumentów może stanowić klucz do sukcesu biznesowego.

Oferujemy wysokiej jakości obsługę prawną obejmującą m.in.:

  • założenie spółki celowej dla prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego (przygotowanie umowy spółki, rejestracja spółki w KRS, przygotowanie dokumentów korporacyjnych)
  • opracowanie dopasowanych do specyfiki inwestycji dokumentów umożliwiających sprzedaż lokali lub domów,
  • prospekt informacyjny, wzór umowy deweloperskiej, wzór umowy rezerwacyjnej, wzór umowy przedwstępnej, wzór umowy przenoszącej własność, załączniki do umów,
  • identyfikacja postanowień umownych niezgodnych z prawem i mogących stanowić tzw. niedozwolone postanowienia umowne
  • przygotowanie alternatywnych, zgodnych z prawem rozwiązań,
  • sprawdzenie i negocjowanie umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego,
  • umowy z generalnym wykonawcą oraz umów z podwykonawcami robót budowlanych i dostawcami mediów,
  • opracowanie procedur dotyczących obsługi zgłoszeń reklamacyjnych klientów,
  • obsługa prawna dotycząca zapytań i roszczeń klientów,
  • bieżąca obsługa prawna inwestycji w trakcie prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego.