Windykacja należności Kielce, Odzyskiwanie długów

Windykacja należności Kielce zazwyczaj nie kojarzy się nikomu zbyt dobrze, jednak nasi prawnicy z Kielc dokładają wszelkich starań, aby egzekwowanie długów nie wpływało niekorzystnie na naszych klientów. Aby uzyskać możliwie korzystne dla naszych klientów rezultaty, przed rozpoczęciem postępowania sądowego mogą oni liczyć na kompleksową pomoc. Obejmuje konsultacje, udzielenie informacji o wszelkim ryzyku związanym z daną sprawą, szczegółową analizę dokumentacji długu wraz z pomocą w skompletowaniu wszystkich dokumentów, które będą niezbędne do tego, by wyegzekwować wierzytelność, fachowe doradztwo, negocjacje z dłużnikiem oraz sporządzenie wezwania przedsądowego, a w razie konieczności również ugód i wszelkich oświadczeń. Kiedy wszystko będzie gotowe i sprawa zostanie podana do sądu, nasi eksperci będą reprezentować Państwa interesy. Zaś po zakończeniu postępowania poprowadzą nadzór nad egzekucją komorniczą, dbając o jej skuteczność i niewysokie koszty.

Odzyskiwanie długów Kielce

Nasza kancelaria, która ma siedzibę w Kielcach, posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie odzyskiwanie długów Kielce. Dysponując specjalistyczną wiedzą prawną w przedmiocie obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania długów.

Firma windykacyjna Kielce

Kancelaria Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy to jedna z czołowych firm windykacyjnych w Kielcach. Zapewniamy Naszym klientom pełną obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań Kielce.

Windykacja długów Kielce

Zajmujemy się windykacją długów Kielce od fazy przedsądowej po postępowanie egzekucyjne. Mamy szerokie doświadczenie w windykacji długów. Dzięki naszemu profesjonalizmowi w przeważającej większości udaje się także zachować pozytywne relacje z dłużnikami.

Spłaty długów Kielce

Pomagamy Naszym Klientom przy egzekucji długów od ich dłużników. W naszym zespole znajdują się specjaliści podchodzący do klienta w sposób indywidualny. Rozważają wszystkie za i przeciw, szanse i zagrożenia, dążąc do jak najlepszego, oczekiwanego wyniku. Osoby zainteresowane kompleksową, skuteczną windykacją w Kielcach zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Windykacja Kielce

Polecamy nasze usługi w zakresie windykacja Kielce. Wszystkie podejmowane postępowania prowadzimy z odpowiednim zaangażowaniem. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie szybko i profesjonalnie określić zakres szans Klienta na wygraną.

Koszty windykacji należności

Jeżeli wierzytelność została dobrze udokumentowana za pomocą umów, faktur, potwierdzenia wykonania umowy i innych niezbędnych dokumentów, na koszt usługi windykacji składać się będą koszty postępowania (koszty zastępstwa pełnomocnika zawodowego), a także ewentualnie koszty wynikłe w toku postępowania komorniczego.

Jeżeli po odebraniu wezwania do uregulowania zadłużenia dłużnik spłaci zobowiązanie, zlecenie zostanie rozliczone po wzięciu pod uwagę charakteru (wysokości, ryzyka podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika oraz stopnia udokumentowania) długu. Prowizja wtedy ustalana w zależności od wymienionych czynników waha się od 2-15% od kwoty, prócz kwoty uiszczonej za napisanie wezwania do zapłaty.

Nasi pracownicy chętnie podejmą się zleceń w zakresie windykacji na terenie całego kraju.

Windykacja należności radca prawny Kielce (adwokat Kielce) – faza przedsądowa:

 • przygotowanie wezwania przedsądowego;
 • negocjacje z dłużnikiem;
 • przygotowanie ugody, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 • konsultacje, analiza dokumentów – informowanie o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw;
 • przygotowanie dokumentacji pod względem prawnym we współpracy z Klientem niezbędnej do wyegzekwowania wierzytelności;

Windykacja należności – faza sądowa i egzekucyjna:

 • wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym (elektronicznym), nakazowym i zwykłym oraz reprezentujemy w tych postępowaniach,
 • wniesienie pozwu w europejskim postępowaniu transgranicznym (Europejski Nakaz Zapłaty) oraz pomoc w egzekucji roszczeń na terenie Unii Europejskiej,
 • reprezentacja wierzyciela przed sądem we wszystkich instancjach,
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa (w przypadkach prawem przewidzianych).
 • sporządzanie pism, replik, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itd. (w trakcie procesu), aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji;
 • przygotowanie wniosków w postępowaniu klauzulowym,
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • nadzór nad egzekucją komorniczą (w szczególności egzekucji z nieruchomości),
 • współpraca z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych;

Ponadto prowadzimy sprawy o:

 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • dochodzenie należności od członków zarządu niewypłacalnej spółki sp. z o.o. w trybie art. 299 ksh,
 • orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika,
 • wpis do rejestru dłużników,
 • prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;
 • w przypadku ogłoszenia przez dłużnika upadłości, reprezentacja i nadzór nad postępowaniem upadłościowym
 • reprezentacja w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela;

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl