Prawo spółdzielcze Kielce

Prawo spółdzielcze. Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spółdzielczego, w tym prawo mieszkaniowe i lokatorskie, m. in.: 

 • tworzenie spółdzielni, sprawy o podział spółdzielni i przekształcanie spółdzielni;
 • bieżące doradztwo prawne spółdzielniom/wspólnotom;
 • uczestniczenie w posiedzeniach organów spółdzielni/wspólnot;
 • sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe;
 • tworzenie wewnętrznych aktów oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni;
 • windykacja zaległych zobowiązań wobec spółdzielni;
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do spółdzielni;
 • przekształcenia lokatorskiego i spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność;
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu;
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, umów deweloperskich;
 • sprawy o zapłatę czynszu, a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu;
 • sprawy o eksmisję;
 • dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych;
 • zastępstwo procesowe;
 • inne sprawy.

Przygotujemy dla Ciebie
darmową wycenę

504 909 493

698 146 104

kancelaria@kdcl.pl