Sukcesy

1 300 000 zł – wygrana w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie w zakresie szkody jaką powód dochodził wynikającą z umowy o zamówienie publiczne, Klientem Naszej Kancelarii był pozwany

15 000 000 zł – wygrana w Krajowej Izbie Odwoławczej w zakresie zamówienia publicznego, Kancelaria działała w imieniu Zamawiającego

180 000 zł odszkodowania od Urzędu Miasta wynikające z wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania, Klienci Kancelarii prawomocnie wygrani kwoty dochodzone pozwem

210 000 zł odszkodowania od Urzędu Miasta wynikające z wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania

140 000 zł odszkodowania od Urzędu Miasta wynikające z wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania

Nasza Kancelaria wygrywa przez Sądem Najwyższym w Warszawie sprawę klientki o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

60 000 zł – Kancelaria prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego dokonanego przez Szpital

941 000 zł – Kancelaria broni Klienta w zakresie kary umownej wynikającej z umowy zamówienia publicznego

758 000 zł – Kancelaria prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego dokonanego przez Szpital

Skorzystaj z darmowej wyceny. Dołącz do grona zadowolonych klientów.