Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak (Adwokat Kielce)

Kim jest Radca Prawny

Autor: Mariusz Delipacy

Radca prawny jest prawnikiem świadczącym pomoc prawną zarówno podmiotom gospodarczym, jednostką organizacyjnym oraz osobą fizycznym. 

W obecnym stanie prawnym kompetencje radcy prawnego są zasadniczo identyczne z kompetencjami adwokata, z jednym wyjątkiem, ze radca prawny nie może być obrońcą w sprawach karnych (o przestępstwa). Jednakże ten jedyny wyjątek zostanie uchylony z dniem 1.07.2015 r. Z związku z czym uprawnienia radcy prawnego i adwokata od 1.07.2015 roku będą takie same, a różnica będzie się sprowadzać tylko do koloru Togi, adwokaci mają zieloną, a radcowie niebieską.

Radca Prawny może występować przed każdym sądem w Polsce we wszystkich rodzajach spraw (z uwzględnieniem przypadku opisywanego powyżej), a świadczenie jego pomocy prawnej polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Nietrafny jest więc pogląd, że radcowie prawni reprezentują głównie i wyłącznie przedsiębiorców, natomiast adwokaci osoby fizyczne. Obecnie przedstawiciele tych dwóch zawodów reprezentują zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. 

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.