Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak (Adwokat Kielce)

Zasiedzenie nieruchomości

Autor: Mariusz Delipacy

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego. Nabycie przez zasiedzenie daje posiadaczowi, możliwość nabycia własności. Przez zasiedzenie można nabyć własność nieruchomości tj. grunt, budynek, lokal. Możliwe jest również nabycie w drodze zasiedzenia służebności lub użytkowania wieczystego. Zasiedzieć można tylko taką rzecz, która może być odrębnym przedmiotem własności.

Po jakim czasie następuje zasiedzenie nieruchomości?

By nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia musi wystąpić posiadanie samoistne, a także odpowiedni upływ czasu tj. 30 lat w złej wierze, 20 lat w dobrej wierze.

Kto może zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzieć nieruchomość może tylko posiadacz samoistny. Posiadanie samoistne występuje, gdy posiadacz włada rzeczą jak właściciel co oznacza, że wykonuje on posiadanie tak jakby rzecz była jego własnością. Z posiadaniem samoistnym mamy do czynienia gdy posiadacz jest przekonany o swoich uprawnieniach właściciela. A także gdy wie o tym, że nie jest właścicielem ale chce posiadać i posiada jakby nim był. By doszło do zasiedzenia dana osoba musi faktycznie korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób co oznacza, że może pobierać pożytki i inne przychody z rzeczy oraz może nią swobodnie rozporządzać. Przejawem samoistnego posiadania jest np. ogrodzenie nieruchomości gruntowej i korzystanie z niej, opłacanie podatków od nieruchomości.


Czy można zasiedzieć wyodrębniony lokal?

Tak przedmiotem zasiedzenie może być wyodrębniony prawnie lokal mieszkalny.

Jakie są przypadki ograniczające zasiedzieć nieruchomości?

W orzecznictwie występują rozbieżności co do możliwości zasiedzenie nieruchomości w niektórych przypadkach lub wyłączających zasiedzenie. Dotyczy to m.in.:

  1. Nabycia nieruchomości rolnej przez zasiedzenie
  2. Nabycie przez zasiedzenie lasu państwowego
  3. Nabycia przez zasiedzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przewżającel linii orzeczniczej sąd dopuszcza zasiedzenie).
  4. Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia przez cudzoziemca (orzecznictwo przewiduje pewne ograniczenia)
  5. Wyłączenie nabycia przez zasiedzenie gruntów pod wodami publicznymi
  6. Wyłączenia nabycia przez zasiedzenie drogi publicznej
  7. Wyłączenie zasiedzenia lotniska
  8. Nieruchomości niezbędne do celów obronności (są wyłączone)
  9. Nieruchomości przeznaczone do użytku publicznego i wykorzystywane w taki sposób: ścieżki rowerowe, tory kolejowe, cmentarze, place

Czy jest możliwe zasiedzenie nieruchomości rolnej po 29.04.2019 r.?

Od dnia 30.04.2019 r. przez zasiedzenie nieruchomość rolną może tylko rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W doktrynie występuję jednak rozbieżności czy taka osoba musiała być przez cały czas posiadania rolnikiem indywidualnym, czy tylko w dniu zasiedzenia. Po tej dacie osoba, która nie jest rolnikiem nie może nabyć nieruchomości rolnej, jednak dotyczy to tylko sytuacji, gdy zasiedzenie następuje po tej dacie. Gdy do zasiedzenie doszło przed 30.04.2019 r. to nie ma ograniczeń, aby osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym złożyła wniosek o zasiedzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.