Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Stosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych przez ubezpieczyciela. Częstą stosowaną praktyką firm ubezpieczeniowych jest zaniżanie kosztów naprawy pojazdu, który polega m. in. na wyliczaniu kosztów naprawy z zastosowaniem tzw. części alternatywnych, czyli części nieoryginalnych, a także stosowania przez ubezpieczalnię potrąceń amortyzacyjnych części.

Takie stosowanie cen części alternatywnych – czyli zamienników, czy też potrąceń amortyzacyjnych nie jest zgodne z przepisami prawa. Zgodnie bowiem z zasadą pełnej kompensacji (naprawienia) wyrządzonej szkody, która jest określona w art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

Wobec powyższych wywodów poszkodowanemu przysługuje wymiana uszkodzonych w wypadku komunikacyjnym części na identyczne z tymi, które zostały uszkodzone w pojeździe lub wyliczenie odszkodowania na podstawie cen części oryginalnych (jeżeli takie zostały uszkodzone) niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. No chyba że poszkodowany wyraża zgodę, aby jego uszkodzone części oryginalne zostały zamienione na części zamienne (nieoryginalne). Jednak jest to tylko i wyłącznie uprawnienie poszkodowanego i to od jego woli zależy czy skorzysta z zastosowania części zamiennych.   

Powyższe stanowisko zostało też potwierdzone w orzeczeniach Sądu Najwyższego, m. in. w orzeczeniu z dnia 1980.11.05, sygn. III CRN 223/80, SN stwierdził że:

„przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę. Zwiększenie wartości rzeczy (samochodu) po naprawie można by uwzględnić tylko wówczas, gdyby chodziło o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem.”

Reasumując decyzja poszkodowanego o naprawie pojazdu częściami oryginalnymi (jeżeli takie zostały uszkodzone) jest jego prawem wynikającym z zasady pełnego odszkodowania zawartej w art. 361 § 2 k.c., a nie wyborem ubezpieczyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.