Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. W przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu pasażer może starać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Czy każde opóźnienie będzie kwalifikować linię lotniczą do wypłaty odszkodowania oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rekompensatę za opóźniony lot?

Pasażerowi przysługuje ochrona prawna w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu, niewpuszczenia na pokład samolotu czy zagubienia bagażu. W przypadku opóźnienia lotu pasażerom przysługuje nawet 600 euro odszkodowania. Jego wysokość zależy jednak od różnych okoliczności danej sprawy. Natomiast nie każde opóźnienie lotu kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania.

Ponadto, przepisy wskazują, że ewentualne odszkodowanie może dotyczyć lotów:

 • w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE
 • z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE
 • z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE
 • w przypadku jeszcze nieotrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc ze strony linii lotniczych) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi danego lotu.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy i długości opóźnienia.

Pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:

 • 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów – jeżeli lot odbywał się na terenie UE
 • 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i lotów poza UE o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 • 600 euro dla lotów powyżej 3500 km – w przypadku lotów poza UE.

Odszkodowanie za opóźniony lot – warunki

Pasażer ma prawo do rekompensaty jeżeli opóźnienie wynosiło co najmniej 3 godziny. Przy czym opóźnienie oznacza przylot do miejsca docelowego później, niż planowano. Jeżeli jednak samolot wystartował z opóźnieniem, a pilot nadrobił trasę podczas drogi, wówczas pasażer nie ma prawa do roszczeń.

Kiedy linie lotnicze nie muszą wypłacać odszkodowania?

Przewoźnik może uchylić się od wypłaty odszkodowania, jeżeli powodem opóźnienia były nadzwyczajne okoliczności, czyli przyczyny niezależne od przewoźnika i niemożliwe do wyeliminowania. Są to przede wszystkim: 

 • Złe warunki atmosferyczne;
 • Klęski żywiołowe;
 • Strajki strony trzeciej, np. personelu lotniska;
 • Destabilizacja polityczna
 • Zagrożenie bezpieczeństwa;
 • Ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego, np. zamknięcie pasa startowego;
 • Uderzenia ptaków (zderzenie samolotu z ptakiem);
 • Ukryte wady produkcyjne samolotu.

Co oprócz odszkodowania przysługuje za opóźniony lot?

Oprócz odszkodowania pasażerowi za opóźnienie lotu przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletu, jeżeli opóźnienie trwało powyżej 5 godzin. Oprócz tego pasażerowi przysługuje prawo do opieki. Przewoźnik powinien zapewnić pasażerom:

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 • zakwaterowanie w hotelu w przypadku: — gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub — gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;
 • transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania;
 • ponadto, pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopis, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Co jeśli przewoźnik nie uwzględnił wniosku o opóźniony lub odwołany lot?

Jeżeli przewoźnik odrzucił wniosek o odszkodowanie, pasażer może dochodzić swoich roszczeń w sądzie. 

Przedawnienie roszczeń:

 • Rozporządzenie nie wskazuje terminu, w jakim pasażerowie powinni domagać się wypłaty odszkodowania.
 • Ustawa prawo lotnicze wskazuje roczny termin (polskie prawo).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – art. 5, jeżeli w umowie przewozu osób nie dokonano wyboru prawa właściwego, stosuje się przepisy kraju, w którym podróżny ma miejsce zwykłego pobytu, o ile lot odbywa się “z” lub “do” tego kraju, w innym wypadku stosuje się przepisy kraju, oficjalnej siedziby przewoźnika lotniczego. Jeżeli jednak linia lotnicza w regulaminie dokonała wyboru prawa właściwego (najczęściej jest to kraj głównej siedziby firmy), wówczas pasażerom może przysługiwać nawet kilkuletni okres na dochodzenie roszczeń.

Jeśli twój lot został opóźniony lub odwołany skontaktuj się z Nami pod nr tel. 504 909 493

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.