Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Uznanie za niegodnego dziedziczenia. Kiedy spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia?

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Oto wszystkie przypadki kodeksowe, gdy może być spadkobierca uznanie za niegodnego dziedziczenia:

  1. jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
  2. jeżeli podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,
  3. jeżeli umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Za niegodnego może być uznany zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy. Za niegodnego może być uznany także zapisobiorca (osobą na rzecz której w testamencie został dokonany zapis). Uznanie za niegodnego następuje poprzez orzeczenie sądu. Takie uznanie za niegodnego nie może nastąpić w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Nie jest też możliwe uznanie za niegodnego z innych przyczyn niż wymienione wyżej, chociażby postępowanie spadkobiercy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kto może żądać uznania za niegodnego ? Kto ma legitymację czynną do wytoczenia powództwa?

Żądać uznania za niegodnego może każdy kto ma w tym interes prawny. Są to przede wszystkim osoby, które dziedziczyłyby w miejsce niegodnego.

Kiedy należy złożyć pozew ?

Pozew może zostać złożony w terminie 1 roku od momentu kiedy spadkobierca uzyskał informację o przyczynach niegodności , jednakże nie może to nastąpić później niż w terminie 3 lat od śmierci spadkodawcy. Po upływie tych terminów żądanie uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest bezskuteczne.

Jakie można podać przykłady przy których można żądać uznania za niegodnego spadkobiercę.

  1. podstępne nakłanianie spadkodawcy do sporządzenia testamentu w taki sposób, że będzie on nieważny,
  2. zniszczenie testamentu lub jego ukrycie,
  3. podrobienie lub przerobienie testamentu,
  4. popełnienie umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy
  5. itp.

Przebaczenie

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Przebaczenie może być dokonane w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiały.

Skutki uznania za niegodnego. Kto dochodzi do dziedziczenia?

Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a zatem jego udział dziedziczą jeśli są jego zstępni w przypadku dziedziczenia ustawowego lub jeśli było dziedziczenie testamentowe i nie został wyłączony przyrost to dziedziczą pozostałe osoby powołane w testamencie. Ponadto spadkobierca uznany za niegodnego nie ma prawa dochodzenia zachowku.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w swojej indywidualnej sprawie, proszę o kontakt z Kancelarią.

Proszę też o polubienie wpisu, a także strony.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.