Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Umowa ze składem węgla wzór

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Poniżej prezentujemy informację opublikowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych na temat procesu dystrybucji węgla przez samorządy, w tym umowa ze składem węgla wzór.

Przygotowany przez resort aktywów zestaw składa się z prezentacji podsumowującej procesu dystrybucji węgla przez samorządy oraz instrukcji opisującej proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi.

Instrukcja dla Gmin

1.    Gmina powinna zamieścić na swoim BIP informację o zamiarze zakupu węgla dla gospodarstw domowych w ciągu trzech dni roboczych od wejścia w życie Ustawy.

2.    Umowy w trybie ustawy między gminami a podmiotami wprowadzającymi węgiel do obrotu będą zawierane według przyporządkowania terytorialnego dla danej gminy.

3.    Dana spółka skontaktuje się z Gminą na podstawie zgłoszonego do wojewodów zapotrzebowania. Jeśli Gmina nie złożyła takiego zapotrzebowania, powinna zgłosić się do jednej ze spółek wskazanych w Rozporządzeniu.

4.    Gmina dostanie link do formularza zgłoszeniowego, w którym będą dane niezbędne do zawarcia umowy.

5.    Spółka skontaktuje się z Gminą, żeby ustalić szczegóły zamówienia oraz harmonogram dostaw.

6.    Gmina dostanie umowę ramową sprzedaży oraz zamówienie do akceptacji.

7.    Odbiór węgla kamiennego odbędzie się z najdogodniejszego punktu odbioru wskazanego przez spółkę. Koszt transportu ponosi Gmina.

8.    Minimalna ilość zamawianego węgla w ramach jednego transportu to:

•    25 ton w przypadku transportu drogowego (jedna ciężarówka)

•    1500 ton w przypadku transportu kolejowego (jeden skład).

9.    Szczegółowe warunki współpracy Gmin ze spółką będą zawarte w Umowie i załącznikach do niej.

10.    Wybór sposobu dystrybucji do gospodarstw domowych jest po stronie Gminy, która na swój koszt może angażować podwykonawców (np. spółki komunalne czy prywatne składy węglowe).

Zalecane warunki składowania węgla:

•    utwardzony plac
•    teren ogrodzony, monitorowany oraz ochrona fizyczna
•    dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej
•    dostęp do ładowarki do załadunku węgla.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.