Kancelaria Radców Prawnych Kielce - Delipacy & Cedro-Łosak

Komu nie przysługuje zachowek?

Autor: kancelaria@kdcl.pl

Komu nie przysługuje zachowek? Jak to zostało określone we wpisie http://spadki-kielce.pl/kiedy-przysluguje-zachowek

Zachowek  jest to roszczenie pieniężne o określoną część majątku spadkowego jeśli spadkodawcy ustawowi nie otrzymali tego majątku. Zgodnie z przepisem kodeksu cywilnego zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Natomiast komu nie przysługuje zachowek?

Roszczenie o zachowek nie przysługuje:

1. osobom wydziedziczonym w testamencie

2. osobom które odrzuciły spadek

3. osobom uznanym orzeczeniem sądu za niegodnych dziedziczenia

4. osobom które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia

5. małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione

6. małżonkowi pozostający ze spadkodawcą w separacji

Jednak w niektórych z powyższych przypadków do zachowku mogą być uprawnione inne osoby w zamian nich. I tak zachowek przechodzi na zstępnych:

1. osoby wydziedziczonej

2. osoby, która zrzekła się dziedziczenia jeśli w umowie ze spadkodawcą wskazano, że zrzeczenie się nie obejmuje zstępnych

3. osoby, która odrzuciła spadek

4. osoby uznanej za niegodną dziedziczenia

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w swojej indywidualnej sprawie, proszę o kontakt z Kancelarią.

Potrzebujesz porady prawnej?
Skontaktuj się z nami.