Sukcesy

1 300 000 zł - wygrana w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie w zakresie szkody jaką powód dochodził wynikającą z umowy o zamówienie publiczne

60 000 zł - Kancelaria prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego dokonanego przez Szpital

758 000 zł - Kancelaria prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego dokonanego przez Szpital

15 000 000 zł - wygrana w Krajowej Izbie Odwoławczej w zakresie zamówienia publicznego

180 000 zł odszkodowania od Urzędu Miasta wynikające z wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania

150 000 zł odszkodowania od Urzędu Miasta wynikające z wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania

210 000 zł odszkodowania od Urzędu Miasta wynikające z wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania

150 000 zł odszkodowania od Urzędu Miasta wynikające z wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania