Windykacja należności Kielce

Windykacja należności Kielce zazwyczaj nie kojarzy się nikomu zbyt dobrze, jednak nasi prawnicy z Kielc dokładają wszelkich starań, aby egzekwowanie długów nie wpływało niekorzystnie na naszych klientów. Aby uzyskać możliwie korzystne dla naszych klientów rezultaty, przed rozpoczęciem postępowania sądowego mogą oni liczyć na kompleksową pomoc obejmującą konsultacje, udzielenie informacji o wszelkim ryzyku związanym z daną sprawą, szczegółową analizę dokumentacji długu wraz z pomocą w skompletowaniu wszystkich dokumentów, które będą niezbędne do tego, by wyegzekwować wierzytelność, fachowe doradztwo, negocjacje z dłużnikiem oraz sporządzenie wezwania przedsądowego, a w razie konieczności również ugód i wszelkich oświadczeń. Kiedy wszystko będzie gotowe i sprawa zostanie podana do sądu, nasi eksperci będą reprezentować Państwa interesy, zaś po zakończeniu postępowania poprowadzą nadzór nad egzekucją komorniczą, dbając o jej skuteczność i niewysokie koszty. Nasza kancelaria, która ma siedzibę w Kielcach, posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie windykacji. Dzięki naszemu profesjonalizmowi w przeważającej większości udaje się także zachować pozytywne relacje z dłużnikami.

Koszty windykacji

Jeżeli wierzytelność została dobrze udokumentowana za pomocą umów, faktur, potwierdzenia wykonania umowy i innych niezbędnych dokumentów, na koszt usługi windykacji składać się będą koszty postępowania (koszty zastępstwa pełnomocnika zawodowego), a także ewentualnie koszty wynikłe w toku postępowania komorniczego. Jeżeli po odebraniu wezwania do uregulowania zadłużenia dłużnik spłaci zobowiązanie, zlecenie zostanie rozliczone po wzięciu pod uwagę charakteru (wysokości, ryzyka podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika oraz stopnia udokumentowania) długu. Prowizja wtedy ustalana w zależności od wymienionych czynników waha się od 4-15% od kwoty, prócz kwoty uiszczonej za napisanie wezwania do zapłaty.

Nasi pracownicy chętnie podejmą się zleceń w zakresie windykacji na terenie całego kraju.

 

 

Windykacja - faza przedsądowa:

 • przygotowanie wezwania przedsądowego,
 • negocjacje z dłużnikiem,
 • przygotowanie ugody, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 • konsultacje, analiza dokumentów - informowanie o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw;
 • przygotowanie dokumentacji pod względem prawnym we współpracy z Klientem niezbędnej do wyegzekwowania wierzytelności;

Windykacja - faza sądowa:

  • wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym (elektronicznym), nakazowym i zwykłym oraz reprezentujemy w tych postępowaniach,
  • wniesienie pozwu w europejskim postępowaniu transgranicznym (Europejski Nakaz Zapłaty) oraz pomoc w egzekucji roszczeń na terenie Unii Europejskiej,
  • reprezentacja wierzyciela przed sądem we wszystkich instancjach,
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa (w przypadkach prawem przewidzianych).
  • sporządzanie pism, replik, odpowiedzi, zarzutów, sprzeciwów, itd. (w trakcie procesu), aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji;

Windykacja - fazy egzekucyjnej:

  • przygotowanie wniosków w postępowaniu klauzulowym,
  • przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej,
  • nadzór nad egzekucją komorniczą (w szczególności egzekucji z nieruchomości),
  • współpraca z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych;

 

Ponadto prowadzimy sprawy o:

 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • dochodzenie należności od członków zarządu niewypłacalnej spółki sp. z o.o. w trybie art. 299 ksh,
 • orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika,
 • wpis do rejestru dłużników.
 • prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;
 • w przypadku ogłoszenia przez dłużnika upadłości, reprezentacja i nadzór nad postępowaniem upadłościowym
 • reprezentacja w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela;
 • Kancelaria składa pozwy w elektronicznym postępowaniu sądowym (z e-sądu), co bardzo przyśpiesza oraz zmiejsza koszty postępowania w przypadku, gdy dużnik się nie odwoła od orzeczenia e-sądu.