Prawo rodzinne Kielce

Nasza mieszcząca się w Kielcach Kancelaria Radców Prawnych Delipacy & Cedro-Łosak i Wspólnicy świadczy kompleksową obsługę między innymi z zakresu prawo rodzinne Kielce. Usługi obejmują pełną opiekę prawną nad klientem w trakcie trwania postępowania sądowego. Naszych klientów darzymy szacunkiem i zrozumieniem dla ich interesów, dlatego zawsze dążymy do tego, by każda powierzona nas sprawa kończyła się z pomyślnym dla nich rezultatem. Przykłady spraw, którymi zajmują się nasi adwokaci to: rozwody Kielce, sprawy dotyczące alimentów Kielce, wszelkie sprawy związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem, ustalaniem rodzicielstwa, jak i również majątkowe. 

Porady prawne dotyczące rozwodów w Kielcach

Jako że nasze usługi są kompleksowe, obejmują one udział w mediacjach i ustaleniach małżonków, przedstawicielstwo przed sądem i w urzędach, a także szeroko rozumiane doradztwo prawne. Nasi adwokaci będą dostępni dla Państwa przez okres trwania postępowania, a także po nim. Nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z bardzo trudną sprawą, z całych sił staramy się znaleźć rozwiązanie jak najbardziej korzystne dla obu stron. Posiadana przez nas wiedza prawnicza, a także bogate doświadczenie i kreatywność, według nas stanowiąca absolutnie nieodzowną cechę dobrego prawnika, to narzędzia, dzięki którym znakomita większość oddanych w nasze ręce spraw kończy się zgodnie z zamierzeniami klientów, ale też z jak najmniejszą szkodą dla przegranego.

 

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo rodzinne Kielce, m. in.: 

  

Rozwód i separacja:

 • kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację;
 • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków;
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie;
 • rozwód z obcokrajowcem;
 • podział majątku;
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
 • inne.

Alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża:

 • pozew o alimenty na dziecko;
 • pozew o alimenty na żonę lub męża;
 • odpowiedź na pozew o alimenty;
 • zasądzenie alimentów;
 • alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
 • inne.

Sprawy majątkowe:

 • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
 • wyłączenie odpowiedzialności za ;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
 • małżeńskie umowy majątkowe;
 • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
 • rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami;
 • inne.

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:

 • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy związane z wydaniem dziecka (dot. bezprawnego uprowadzenia i zatrzymania dziecka);
 • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka;
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka;
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
 • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców;
 • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej;
 • inne.

Ustalenie rodzicielstwa:

 • uznanie dziecka;
 • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
 • ustalenie macierzyństwa;
 • zasądzenie alimentów;
 • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • zmiana nazwiska;
 • inne.

Zapraszamy też na Naszego bloga:

pr 12 PNG1