Prawo pracy Kielce

Kancelaria wykonuje obsługę prawną w zakresie prawo pracy Kielce. W ramach specjalizacji prawo pracy udzielamy porad prawnych oraz prowadzimy w sprawy:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • o przywrócenie do pracy;
  • o odszkodowanieza niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę;
  • o zapłatę wynagrodzenia za pracę;
  • o zapłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (nadgodziny);
  • o odszkodowanie za wypadek przy pracy;
  • o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
  • o zapłatę odprawy, nagrody jubileuszowej;
  • o odszkodowanie za mobbing;
  •  inne.