Prawo nieruchomości Kielce

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawo nieruchomości Kielce, m. in.: 

 

 • księgi wieczyste;
 • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • służebność przesyłu;
 • odszkodowania za posadowienie linii energetycznych, rurociągów, gazociągów, wodociągów;
 • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości;
 • reprezentowanie w negocjacjach;
 • przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • przedsądowe negocjacje w sprawie zniesienia współwłasności;
 • reprezentacja przed sądem;
 • postępowania eksmisyjne;
 • odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego: reprezentacja przed Sądem przeciwko gminie;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości;
 • posadowienie budynku na cudzym gruncie;
 • odzyskiwanie nieruchomości;
 • postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • zasiedzenie;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przygotowywanie umów;
 • zaskarżanie uchwał wspólnoty;
 • reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie;
 • inne.