Prawo medyczne

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych począwszy od ich tworzenia, pomocy przy zakładaniu praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek poprzez bieżące doradztwo, kończąc na ich przekształcaniu, łączeniu lub likwidacji.

Bieżąca obsługa prawna świadczona jest przez Kancelarię we wszystkich zakresach działalności podmiotów leczniczych:

  • statutowe i rejestrowe,
  • prawo spółek i prawo gospodarcze,
  • prawo zamówień publicznych, ustawę o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy,
  • ochronę danych osobowych oraz ochronę danych medycznych,
  • opiniowanie i przygotowywanie projektów umów,
  • opiniowanie i przygotowanie dokumentacji konkursowej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń,
  • udział w negocjacjach lub rokowaniach z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrahentami oraz innymi podmiotami,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania podmiotu leczniczego, w tym regulaminów (pracy, wynagradzania, ZFŚS, porządkowego, organizacyjnego, zamówień publicznych, komisji przetargowej).

Bieżąca obsługa prawna w tym korporacyjna oraz z zakresu prawa pracy na rzecz podmiotów leczniczych;