Prawo cywilne Kielce

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, m. in.: 

 • spadek, darowizna, testament,
 • sprawa cywilna o zapłatę pieniędzy,
 • czyny niedozwolone,
 • powództwo windykacyjne i negatoryjne,
 • rękojmia i gwarancja,
 • sprawy konsumenckie,
 • podział majątku,
 • spółka cywilna,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • odzyskanie nieruchomości,
 • służebność,
 • droga konieczna,
 • eksmisja,
 • odszkodowania,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustalenie prawa,
 • stwierdzenie nieważności umowy,
 • pozew zbiorowy
 • prowadzenie sporów przede wszystkim związanych z roszczeniami wynikającymi z umów o roboty budowlane  oraz związanych z dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń majątkowych
  przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz udział w negocjacjach wszelkich umów zawieranych przez przedsiębiorców
  doradztwo w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami (księgi wieczyste i hipoteki)
  doradztwo i prowadzenie postępowań w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, opieki rodzicielskiej