Obsługa prawna firm Kielce

Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną firm, m. in. świadczenie usług związanych z: 

 

  • tworzeniem i reorganizacją podmiotów gospodarczych – spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o. o. oraz spółek akcyjnych;
  • przejęciem, podziałem i przekształceniem spółek;
  • wszelkimi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • windykacją należności;
  • bieżącą obsługą prawną;
  • sporządzaniem i przygotowywaniem umów, aktów wewnętrznych, regulaminów;
  • zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej;
  • zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi;
  • zagadnieniami związanymi z prawem pracy;