Cennik Kancelarii

Cennik Kancelarii przykładowy:

 • porada prawna w typowych sprawach jednego zagadnienia prawnego  jednej osoby - od 100 zł do 200 zł brutto, (porada jest udzielana w typowych sprawach nie wymagających interpretacji przepisów, gdy jest wymagana interpretacja przepisów porada jest udzielana w ramach opinii prawnej);
 • udzielenie porady prawnej połączone z analizą akt - od 200 zł brutto;
 • sporządzenie opinii prawnej - od 300 zł (cena za 1 godzinę pracy 150 zł brutto dla osób fizycznych i od 150 zł netto dla przedsiębiorców);
 • sporządzenie pozwu, wniosku, apelacji, sprzeciwu w typowych sprawach - od 500 zł brutto;
 • wezwanie do zapłaty z pełnomocnictwem dla Kancelarii - 180 zł brutto;
 • prowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie od 2000 zł brutto (+ za stawiennictwo na rozprawę);
 • prowadzenie sprawy o rozwód z orzekaniem o winie od 3500 zł brutto (+ za stawiennictwo na rozprawę) + (ewentualne koszty zasądzone przez sąd od strony przeciwnej).

Cennik za prowadzenie sprawy w sądzie w pierwszej instancji przy wartości przedmiotu sprawy (dotyczy prostych spraw zazwyczaj o zapłatę):

 • powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Cennik za prowadzenie sprawy w sądzie w drugiej instancji przy wartości przedmiotu sprawy (dotyczy prostych spraw zazwyczaj o zapłatę):

Jeśli sprawa prowadzona jest przed sądem okręgowym jako sądem II instancji 50 % stawki minimalnej wyżej oznaczonej, a jeśli w pierwszej instancji Nasza Kancelaria nie prowadziła sprawy to 75 % stawki minimalnej.

Jeśli sprawa prowadzona jest przed sądem apelacyjnym jako sądem II instancji 75 % stawki minimalnej wyżej oznaczonej plus koszy dojazdu do sądu apelacyjnego, a jeśli w pierwszej instancji Nasza Kancelaria nie prowadziła sprawy to 100 % stawki minimalnej plus koszy dojazdu do sądu apelacyjnego.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy w pierwszej instancji:

 • powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
 • powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 450 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 900 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 1800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 2700 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 - 5400 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 7 500 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł - 12 500 zł.

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu egzekucyjnym przy egzekucji z innego rodzaju niż nieruchomości  stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 225 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 450 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 900 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 1350 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 - 2700 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 3750 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł - 6250 zł.

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.