DOKUMENTY

Zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (radcy prawnego) z urzędu

Logo słowa e1451765496620

 

 

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata (radcy prawnego) z urzędu

 

 

 

Logo słowa e1451765496620

 

 

Wniosek o ustanowienie adwokata (radcy prawnego) z urzędu

 

 

 

Logo słowa e1451765496620

 

 

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Pełnomocnictwo

Logo słowa e1451765496620

 

 

Pełnomocnictwo dla r. pr. Mariusza Delipacy

 

 

 

Logo słowa e1451765496620

 

 

Pełnomocnictwo dla r. pr. Beaty Cedro - Łosak 

 

 

 

Logo słowa e1451765496620

 

 

Wypowiedzenie pełnomocnictwa i umowy o obsługę prawną 

Umowa o obsługę prawną

Logo słowa e1451765496620

 

 

Umowa o obsługę prawną dla klientów indywidualnych

 

 

 

Logo słowa e1451765496620

 

 

Umowa o obsługę prawną dla firm (przedsiębiorców)

Opłata od pełnomocnictwa

OPŁATA OD PEŁNOMOCNICTWA

Jak dokonać opłaty od pełnomocnictwa.

Wysokość 17 zł

Na konto: Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Tytułem: opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla r. pr. ____________  w sprawie o __________ (np zapłatę) z powództwa _________ przeciwko ____________

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką ,   bez  dodatkowych opłat w  punktach ING mieszczących się: 

- w budynku Urzędu Miasta Kielce Rynek 1

-  w siedzibie ING Kielce ul. Silniczna 26

- w siedzibie ING Kielce ul. Staszica 3

- w siedzibie ING Kielce ul. Warszawska 147